Anders Holst Bodin

Leder af Klimaakadamiet, Ph.d. & forfatter

“Jeg ser store potentialer i det regenerative paradigme, men også en risiko for at regenerativitet blot bliver endnu et ledelses-buzzword. Jeg er interesseret i at bidrage til en kritisk-konstruktiv undersøgelse af det regenerative paradigmes potentialer, og er særligt optaget af at udforske, hvordan det regenerative paradigme kan styrke reel klimahandling. Hvordan finder vi broen fra regenerativ filosofi til konkrete CO2-reduktioner?”

Om Anders

Anders arbejder for dybdegående klimahandling som forfatter, foredragsholder og leder af Klimaakademiet. Han har en baggrund som ingeniør og ph.d. i bæredygtig energiteknologi med forskningserfaring fra DTU og Stanford University’s nationallaboratorium SLAC. I 2019 udkom Anders’ første bog Klimakrisens rødder – et spadestik dybere i kampen for klimaet. Han har desuden bidraget til antologien Væredygtighed – indersiden af bæredygtighed.

Sideløbende har han dyrket en musikalsk løbebane som klarinettist, har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og været i mesterlære hos musiker og forfatter Peter Bastian.