Anders Pors

Uddannelsesleder på Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

“Trods omfattende viden om det uholdbare i vores menneskelige aftryk på kloden, får vi ikke skabt de nødvendige ændringer af vores livsformer. En omstilling af vores liv er nødvendig – både i den strukturelle samfundsorganisering og i sociale og individuelle praksisser. Jeg er optaget af, hvordan vi kan realisere den mentale del af omstillingen, og derfor er jeg med i Det Regenerative Råd. Vi kan ikke vente på politiske beslutninger eller tekniske løsninger, der ophæver de ubalancer, vi skaber. I stedet må vi se os som jordiske, indviklede i komplekse systemer. Det forudsætter et perspektivskifte, hvor vi skaber forbindelser til de omgivelser, vi er så afhængige af. “

Om Anders

Anders er uddannet cand.mag. og har siden uddannet sig inden for ledelse. Senest er han begyndt på en uddannelse som filosofisk psykoterapeut. I hele arbejdslivet har han arbejdet i uddannelsesverdenen som underviser, leder og konsulent. Anders har ledet forandringsprocesser af uddannelsesindsatser rettet mod børn og unges dannelse og trivsel – og senest mere strategiske bæredygtighedsindsatser i skolen og på ungdomsuddannelser.    

Anders er certificeret læseguide og afholder blandt andet fælles læsninger om litteratur, der berører menneskers forhold til naturen.