Anette Ingemansen

Selvstændig lederkonsulent og naturterapeut

Jeg ønsker i mit arbejde og i mit levede liv at bidrage til, at vi, både på det menneskelige, det organisatoriske, det lokale og det globale plan, har mere fokus på bæredygtighed og væredygtighed. At vi, i det menneskelige møde, er generøse med vores viden, tanker og ideer, og at vi – i særdeleshed i mødet med naturen – giver mere, end vi tager. Jeg føler mig overbevist om, at forbundethed er en af vejene frem her, og derfor er jeg med i Det Regenerative Råd.”

Om Anette

Anette er oprindeligt uddannet skolelærer og har sidenhen taget lederuddannelser på diplom og masterniveau (MPA). Senest har hun uddannet sig som Naturterapeut og i Naturbaseret Regenerativ Ledelse.  Anette har arbejdet med ledelse og udvikling af mennesker og organisationer i hele sit arbejdsliv. Efter 12 år som vicedirektør i Efterskoleforeningen, valgte hun i 2020 at nedsætte sig som selvstændig ledelses- og organisationskonsulent. Her arbejder hun bl.a. med lederrekruttering, bestyrelsessamarbejde og lederudvikling. I sit arbejde med 1:1 lederudvikling, teamsamarbejde og organisationsudvikling bruger hun meget gerne naturen som samtale- og læringsrum.