Anita B. Petersen

Regenerativ coach & mindset mentor og stifter af Mindshift

“Jeg er optaget af, hvordan naturkontakt og et mere holistisk menneskesyn kan bidrage til en sundere måde at leve og arbejde på i vores moderne livstid. Jeg inddrager viden fra min naturvidenskabelige baggrund til at se det regenerative paradigme fra et perspektiv, som kan forene den konventionelle verden med den mere kontroversielle verden. Fordi vi kan ikke blive ved med at gøre, det vi plejer, hvis vi skal kunne navigere på en sund måde og overleve i en stadig voksende kompleks verden af globale udfordringer. For mig er ‘Det Regenerative Råd’ et sted hvor dette kan italesættes, så vi alle kan få en større bevidsthed om, hvordan vi finder vej i “vildnæsset.”

Om Anita

Anita har en uddannelsesbaggrund som civilingeniør i biokemi og ernæring samt ph.d. i sundhedsvidenskab. Den røde tråd i hendes karriere har været undervisning og formidling med 25 års erhvervserfaring fra hospitalsverden og medicinalbranchen inden for forskning, projektledelse og talentudvikling. Anita har stor interesse for sund livsstil, værdibaseret vækst og netværksopbygning. Personligt har hun praktiseret mindfulness i snart 15 år og har passion for at bruge naturen som udviklingsrum til at opnå bedre balance i livet. Det vil hun gerne give videre til andre.

Som uddannet mindfulness instruktør og certificeret i mindful coaching gjorde Anita i 2021 op med præstationskulturen og stiftede sin egen virksomhed ‘Mindshift’ med særligt fokus på gående mindful coaching og ledersparring, som del af hendes regenerative koncept i ‘Naturlig livsledelse’. Her hjælper Anita med at lede folk tilbage til naturen både på det fysiske og det indre plan. Sådan så medarbejdere, ledere og virksomheder finder vej gennem personlig og professionel udvikling inden for det ‘regenerative paradigmeskifte’.

Anita har bidraget til kapitel i bogen “Naturlig ledelse – på vej mod et menneskeligt arbejdsliv” udgivet af Krifa november 2022 og interview i anden udgivelse af bogen “Skoven som samtalerum – leder- og organisationsudvikling ad nye stier” af Erik Harr oktober 2023. Anita er også bidragsyder til “Anagnorisis – et tidsskrift for regenerativ filosofi”, som udgives af Forlaget Praksiz.