Anne K. Roepstorff

Seniorkonsulent, Promentum

“Jeg vil meget gerne være med til at udvikle og udfordre det regenerative felt og selv blive klogere på andres perspektiver og udfordringer med det regenerative – med udgangspunkt i mine +20 års erfaring indenfor bæredygtighed.”

Om Anne

Anne er cand.mag. i Etnologi & Kommunikation og har en Ph.d. i CSR/bæredygtighed. Hun er forfatter til bogen ”CSR – Virksomheders Sociale Ansvar som begreb og praksis”, Hans Reitzel 2010, har bidraget til bogen: ”Strategisk integration af CSR i SMV – hvorfor og hvordan” 2008 LR Business, samt en række forsknings- og formidlingsartikler og konsulentrapporter. Anne har arbejdet med CSR i relation til mere end 50 virksomheder indenfor både det private og det offentlige.