Den regenerative vitalisme

Den regenerative vitalisme

DEN REGENERATIVE VITALISMEOm aktive og reaktive livskræfter Inden for den regenerative bevægelse gælder det, at livsopfattelsen er båret af en rodfæstet vitalisme, hvis aner trækker store veksler fra Aristoteles’ naturfilosofiske forestilling om den meget tætte,...