Charlotte Mathiesen

Designer & Innovationskonsulent

“Som designer og innovationskonsulent er jeg optaget af, hvordan vi lykkes sammen. Jeg bruger indsigter fra virkeligheden om brugere og brugerbehov som afsæt for udvikling af virksomheder og organisationer. Jeg er passioneret omkring, hvordan vi ved at gøre mere af det, der virker og forbinde os med hinanden på tværs af fagligheder, kan skabe det paradigmeskift det regenerative kræver.”

Om Charlotte

Charlotte er uddannet fra Det Kongelige Akademi med afgang fra Integreret Design, et samarbejde med KADK, DTU og CBS. Hun har 22 års erfaring med tværfaglige udviklingsprojekter med afsæt i Design tænkning, og har blandt andet løst opgaver for Københavns kommune, Region H, Velux, Gjensidige, HK og DIF. Hun har sammen med kollegaer i DIF udgivet publikationen Eventguide for Grønne og Bæredygtige events.

Udover en kandidat i Design har Charlotte en HD i Forandrings- og Procesledelse. Hun har professionaliseret sine projekt- og proceslederkompetencer med Prince2 og en certificering hos IAF- International Association of Facilitators samt Ledelse af bæredygtighed- Aktionslæring i dialog med brugerne.

Charlotte sidder i bestyrelsen for Design denmark, hvor hun sikrer designfagligt fokus i virksomheder og organisationer. I regi af Design denmark faciliterer Charlotte events om Designfaglighed, der gør en forskel, med fokus på det regenerative.