Claus Bjørnelund

Partner, Resilient People ApS

“Jeg er en del af Det Regenerative Råd, fordi jeg ser åbenlyse koblinger og potentialer mellem resiliens-begrebet, der har optaget mig igennem de seneste 10 – 12 år og det regenerative perspektiv. Jeg ser frem til at være med til at udforske, udvikle og konkretisere forståelser og koncepter til gavn for den enkelte, organisationer og samfund. Altså til gavn for os alle i vores fælles bestræbelser på at gøre verden en anelse mere bæredygtig og hensynsfuld at leve i.”

Om Claus

Claus har 25 års ledelses- og cheferfaring fra offentlige og private virksomheder. Til dagligt driver Claus virksomheden Resilient People ApS og er fastansat deltidsunderviser på Katastrofe- og Risikomanagementuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Oprindeligt var Claus reserveofficer i kamptropperne. Han har en Cand.scient.adm. Mastergrader i International Disaster Management (MDMA) fra KU samt Organisatorisk Coaching (MOC) fra AU. Claus har ligeledes en psykoterapeutuddannelse, hvor han har specialiseret sig i krisehåndtering. Claus interesserer sig for organisatorisk og ledelsesmæssig læring og tilpasning, der relaterer sig til Enterprise Risk Management, krisehåndtering, katastrofestyring, kritisk infrastruktur samt krise- og katastrofepsykologi.