Dan Schütz

Stresscoach, Tårnby Kommunes Jobcenter

“Jeg er med i Det Regenerative Råd, fordi jeg har en forhåbning om at være med til at skabe en mere bæredygtig ledelseskultur ud fra nye forudsætninger. Herunder at skabe en frisættende forståelse af medarbejder- og ledelsesrelationen, som rækker ud over simple økonomiske mål. Det er ikke givet, at magthierarkier er den mest effektive måde at samarbejde og drive virksomhed. Der er en anden og mere bæredygtig tilgang, som jeg håber kan findes i en regenerativ tilgang.”

Om Dan

Dan har baggrund i ledelsesroller i IT- og i Finanssektoren. De seneste seks år har han haft rollen som stresscoach, hvorigennem han professionelt har arbejdet med dialogen som skabelse af ny mening. Dan omtaler sig selv som “Praktikeren der lever ordet” og har mere end 5500 betydende samtaler i bagagen samt en ufærdig Master of Businesscoaching.