Flemming Bridal Rasmussen

Ejer og ledelsesrådgiver, EarthWize leadership

“Jeg oplever at ledere i stigende grad er optaget at bidrage til en mere bæredygtig fremtid for organisationer, mennesker og planeten. For det er ikke kun planetens økosystemer, som vi presser til det yderste. Vi er også selv blevet mere stressede og udbrændte. Regenerativ ledelse rummer et stort potentiale i forhold til at løse de to problemer, som hænger uløseligt sammen. Det handler om bære- og væredygtighed på en og samme tid. Jeg håber som medlem af Det Regenerative Råd, at vi i fællesskab kan bidrage til en udforskning af potentialerne i regenerativ ledelse.”

Om Flemming

Siden 2019 har Flemming stået i spidsen for Syddansk Universitets transformation til at blive et bæredygtigt universitet med afsæt i FN’s 17 verdensmål.

I 2023 har Flemming dog besluttet at starte sin egen konsulentvirksomhed, EarthWize Leadership. Ambitionen er her at forene over 20 års erfaring med ledelsessparring og -rådgivning inden for strategi-, organisations- og ledelsesudvikling. Kloden har brug for ledere, der kan, vil og tør sætte en bæredygtig retning. Missionen for EarthWize Leadership er at støtte disse ledere og deres organisationer på denne rejse, der tager afsæt i de erfaringer, der allerede er i organisationerne. 

Flemming forsøger løbende at udfordre og udvikle sit ståsted og sin værktøjskasse både som leder og ledelsesrådsgiver. Denne rejse har gennem kortere og længere efteruddannelsesforløb bragt ham igennem bl.a. de psykodynamiske, systemiske, konstruktivistiske og kompleksitetsteoretiske universer. Det betyder, at hans oprindelige uddannelse som cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet siden er blevet suppleret med sidefag i psykologi og en master i læreprocesser (MLP) på Aalborg Universitet samt en master i ledelsesudvikling (MMD) fra CBS. Hertil kommer senest kurser på CBS og KADK indenfor design som tilgang til innovation, bæredygtig ledelse og radikal transformation.