Flemming Bridal Rasmussen

Chefrådgiver & leder af SDG HUB’en på SDU

“Jeg oplever at ledere i stigende grad er optaget at bidrage til en mere bæredygtig fremtid for organisationer, mennesker og planeten. For det er ikke kun planetens økosystemer, som vi presser til det yderste. Vi er også selv blevet mere stressede og udbrændte. Regenerativ ledelse rummer et stort potentiale i forhold til at løse de to problemer, som hænger uløseligt sammen. Det handler om bære- og væredygtighed på en og samme tid. Jeg håber som medlem af Det Regenerative Råd, at vi i fællesskab kan bidrage til en udforskning af potentialerne i regenerativ ledelse.”

Om Flemming

Flemming har beskæftiget sig med ledelsessparring og -rådgivning i 25 år. De første 10 år som konsulent i private råd-givningsvirksomheder som bl.a. NIRAS Konsulenterne og Rambøll Management Consulting. De seneste 15 år har Flemming i funktioner som HR-chef og strategichef arbejdet med sparring og rådgivning indenfor strategi-, ledelses- og organisationsudvikling i uddannelsessektoren. Siden 2019 har Flemming beskæftiget sig med organisationers omstilling til mere bæredygtighed og arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Flemming forsøger løbende at udfordre og udvikle sit ståsted og sin værktøjskasse både som leder og ledelsesrådsgi-ver. Denne rejse har gennem kortere og længere efteruddannelsesforløb bragt ham igennem bl.a. de psykodynamiske, systemiske, konstruktivistiske og kompleksitetsteoretiske universer.

Det betyder, at hans oprindelige uddannelse som cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet siden er blevet suppleret med sidefag i psykologi og en master i læreprocesser (MLP) på Aalborg Universitet samt en master i ledelsesudvikling (MMD) fra CBS. Hertil kommer senest kurser på CBS og KADK indenfor design som tilgang til innovation, bæredygtig ledelse og radikal transformation.