Forskning

I center for regenerativ filosofi tager vi ”det regenerative” så alvorligt, at vi er i fuld gang med at etablere og opbygge en forskningsenhed med et opblomstrende forskningsmiljø.

 

Vi er særligt optaget af og interesseret i følgende forskningsmæssige fokusområder:

;

Regenerativ ledelse;

herunder arbejdsmiljø og organisatorisk praksis

Regenerativ arkitektur;

herunder biomimicry, specielt indenfor byggebranchen, etc.

;

Regenerativ landbrug;

herunder skovbrug, økologi, biodiversitet, m.m.

Regenerativ økonomi og samfundskultur;

herunder sociologiske, økonomiske og teknologiske perspektiver

;

Regenerative behandlingsformer;

herunder psykologiske, alternative terapier samt psykiatriske diagnosesystemer

Regenerative forskelle til og ligheder med bæredygtighed, cirkulære økonomier, m.m.;

herunder komparative studier på tværs af lande, fagligheder og virksomheder

Forskningsprojekterne kan spænde fra

mindre rapporter (med empiriske cases) på 30-50 sider indenfor en tidsramme på 2-3 måneder til Ph.d. og/eller Post-Doc.-programmer på omtrent 200-300 sider indenfor en tidsramme på 2-3 år.

Det er vigtigt at projekt- og forsknings-forslagene har fokus på empiriske casestudier og et skitseret analyseapparat samt er tydelig omkring metodiske overvejelser. Der kan dog undtagelsesvist være tale om mere teoretiske studier udi den regenerative litteratur, m.m. Det gælder for alle at der skal søges fonde og økonomiske midler.

Vi tager løbende mod ansøgningsforslag,

og tager gerne en nærmere samtale herom samt matcher disse op med vores akademiske netværk på universiteter i Danmark og udland i forbindelse med den konkrete fonds-ansøgning. Det er klart en fordel, hvis ansøger selv har kontakt til et universitet og en organisation/virksomhed (case-holder).

Send ansøgning

med cv og tentativ tidsplan

Til Kim Gørtz, centerleder og fag- & forskningsansvarlig: kgz@promentum.dk