Jacob Dahl Rendtorff

Professor, Institut for Samfundsvidenskab & Erhverv, Roskilde Universitet

“Jeg er interesseret i nye ledelsesformer, ledelsesfilosofi, bæredygtighed og grøn omstilling. Det er vigtigt med en regenerativ og cirkulær økonomi samt udviklingstankegang, hvis vi skal løse menneskehedens store udfordringer med hensyn til miljø, klima og sociale forhold. Ikke mindst virksomheders etik og ansvar som jeg mener kan styrkes med en regenerativ tilgang til ledelse. Derfor er jeg med i Det Regenerative Råd.”

Om Jacob

Jacob er ph.d. og dr. Scient. Adm. og er professor i Ledelsesfilosofi. Jacob har forsket i ansvar, etik og legitimitet for virksomheder på Roskilde Universitet. Jacobs vigtigste forskningsinteresser er ledelsesfilosofi, stakeholder-teori, bæredygtighed, CSR og kosmopolitisk forretningsetik. Han er ligeledes meget optaget af ​​FN’s sociale udviklingsmål (SDG) til udvikling af progressive forretningsmodeller inden for ledelsesfilosofi og forretningsetik.

Jacob er derudover redaktør af Springer Series Ethical Economy, associeret redaktør af Social Responsibility Journal (Emerald) og europæisk redaktør af Journal of Business Ethics Education.