Jesper Alstrøm

CEO, CO-Founder SDG-World & Ass. part. Promentum – Center for Regenerativ Filosofi

“Jeg brænder for at gøre verden bedre, derfor rådgiver jeg mennesker og organisationer, der arbejder mod samme mål. Jeg har særligt fokus på realisere FN’s 17 Verdensmål gennem partnerskaber, regenerativ, filosofisk ledelse, protreptik og changemaker metoden True Storytelling.”

Om Jesper

Jesper er associeret partner i Promentum – Center for Regenerativ Filosofi og medstifter og direktør i den internationale NGO SDG WORLD, hvis vision er at bidrage til realiseringen af ​​FN’s 17 Verdensmål gennem lokale og globale projekter og partnerskaber. SDG World arbejder i Danmark, Norden, Europa og i Det Globale Syd og har et stort netværk af lokale og globale tværsektorielle partnere.

Udover at være medstifter af SDG World sidder Jesper i Advisory Board for de internationale NGOér Civil Connections Community Foundation og Crossing Borders og i Styregruppen for Netværket af Små og Mellemstore Civilsamfundsorganisationer med mere end 30 medlemsorganisationer. Alle organisationer der arbejder for en bedre og mere regenerativ verden.

Jesper har desuden en bred erfaring både som selvstændig virksomhedsleder og som underviser, skoleleder, kommunal chefkonsulent, og som grundlægger og leder af ”Skolen i Virkeligheden”. Et projekt, som vandt KL’s store innovationspris i 2012 og nu med 95 medlemskommuner. Jesper er desuden ”First mover” og tidligere bestyrelsesmedlem i ”Haver til Maver”. Han har i mere end 30 år ledet, igangsat og inspireret en lang række initiativer med fokus på værdier, dannelse, autentiske og innovative læringsmiljøer i samarbejde med bl.a. KL, UVM, det offentlige, private og NGO verden.

Jesper har en lang række lederuddannelser, herunder en international krediteret Master Business Coach uddannelse. Jesper har udgivet en lang række artikler og er medforfatter på bogen ”Forskellig ledelse, erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler”.