Kirsten Marie Bottheim

Ejer, Essentiel Ledelse

Mit engagement i Det Regenerative Råd kommer fra et brændende ønske om at indgå i samskabende processer, fordi jeg tror på, at det er den rigtige vej for at bidrage til den essentielle omstilling i måden vi lever og behandler den sande natur. Det er som en drøm, der går i opfyldelse at melde mig ind i dette råd, for lige fra min begyndelse har jeg altid fået stukket i skoene, at jeg var et naturbarn på alle mulige måder. Og ja, jeg føler mig dybt forbundet med naturen. At få muligheden for at få indflydelse på denne dagsorden, for en bedre verden, inspirerer mig til commitment og handlekraftighed. Mit fokus er på det væsentlige, vigtige og nødvendige at være og gøre for dynamisk sund vækst i både det ydre og det indre klima i naturen, i mennesket selv og det interpersonelle samspil. Jeg står op for ”gensidig afhængighed” og walk the talk som værdier, for at nå længst og få bæredygtige resultater. Drivet for mine bidrag udspringer fra min kilde af livgivende erfaringer, der skaber høj trivsel og dynamisk udvikling på alle niveauer. Jeg bibringer håbet om og troen på, at gensidig inspiration og deling af viden, både u- og gennemtænkte ideer og konkrete handlinger, der skal til for at være og gøre den værdifulde forskel til at fremme den regenerative udvikling.

Om Kirsten Marie

KirstenMarie er uddannet sygeplejerske og senere videreuddannet til sundhedsplejerske. I den med- og mellemmenneskelig erfaring fra sundhedsvæsnet i 25 år, har hun tilegnet sig diverse udviklingspsykologiske værktøjer og metoder for at flytte mennesket på det Meta- samt refleksionsmæssige, intuitive og følelsesmæssige plan. 

Siden 2017 har Kirsten Marie arbejdet delvist selvstændigt efter en ICF certifeceret Mastercoach uddannelse, hvori teoretisk viden fra systemisktænkning, forandringsledelse teori og kognitiv-transformations kundskab indgår. Herudover arbejder hun med den brede mennesketypemodel Enneagrammet, som beskriver de kvaliteter, kompetencer og færdighedsevner, vi rummer men ikke er nok bevidste om. Arbejder med bevidstgørelse og nærværs træning også om forsvarsstrategimønstrene som forhindre os i handling. Hun har tilegnet sig kraftfulde kommunikations- og mæglingsværktøjer, som skaber værdi i relationerne.

Med sine seneste kvalifikationer som arbejdslystkonsulent og med certificering i det danske forskningsbaseret digitale værktøj Gais, hjælper Kirsten Marie, som Ejerleder af Essentiel Ledelse, de små og mellemstore virksomheder med deres trivsel og udvikling af ledere, teams og medarbejdere.

Hele udviklingskarrieren har været præget af at gå vejen selv først og med konstant fokus på at walk the talk og praksisser. Hun har derfor siden 2004 dyrket bevidsthedstræning via Body Self Developments Systems. En både dynamisk og stabiliserende træningsform af de fysiso-/psykologiske balancer, der sikrer at vi udvikler os i respekt for det naturlige og helheden i det sundhedsfremmende perspektiv.