Lars Elswing

Praktikant, Center for Regenerativ Filosofi

“Jeg sidder i Det Regenerative Råd, fordi jeg oplever at den regenerative sfære rækker ud over den enkeltes muligheder og behov, ligesom det gælder det fælles. At der i det regenerative paradigme ligger et mulighedsrum for at skabe rammer, hvor der er plads til alt og alle, og at det rum allerede findes – vi skal blot vælge at gå derind.”

Om Lars

Lars har en kandidat i filosofi, videnskabsteori og historie fra Roskilde Universitet.

Lars er derudover professionel musiker.