Lasse Andreas Bjerrekær

Psykolog & podcastvært på Pragmatisk Visdom

“Det står for mig klart, at det er vores karakter som menneske, der forvalter vores kompetencer, herunder til hvilke formål de rekrutteres og anvendes. Jeg er derfor optaget af, hvordan vi kan raffinere vores karakter sådan, at vi på bedste vis skaber os selv for nogen og sammen med nogen med henblik på noget. Jeg er overbevist om, at vejen til det højest gode består i, at vi i fællesskab frisætter hinandens potentiale gensidigt; at vi bringer det bedste i os selv frem – også i hinanden. Derfor er jeg med i Det Regenerative Råd.”

Om Lasse

Lasse er uddannet cand.psych. og har færdiggjort uddannelsen Det Filosofiske Lederskab. Han er i gang med at udarbejde et system kaldet Pragmatisk Meditation, som har til hensigt at afmystificere meditativ træning og konkretisere, hvordan det medvirker til en ”opgradering” af krop-sindsystemet samt faciliterer høj-kaliber-moralitet. Lasse har derudover podcasten Pragmatisk Visdom, som omhandler, hvordan vi som mennesker kan opnå den bedst mulige karakter – for vores egen, vores medmennesker og omverdens skyld. Endeligt er Lasse leder af en initiativgruppe af unge mænd kaldet Alliancen, hvor fokus er på at leve et bevidst liv med integritet samt at dygtiggøre ens karakter med henblik på at kunne bidrage bedst muligt.