Mads Wolter

Direktør for regenerative faciliteter og økologisk forskning, Yggdrasil Sanctuary

“Som kandidat i biologi fra Københavns Universitet har det altid ligget mig for sinde at arbejde for naturen, jeg vil i min hverdag bidrage til at vi alle bevæger os i en retning hvor vi kan eksistere i en harmoni med naturen. Jeg er med i det regenerative råd for debattere og videreudvikle vores forståelse af det at eksistere regenerativt i et moderniseret samfund.”

Om Mads

Mads Wolter Nielsen er Naturguide med en kandidat i Biologi fra Københavns Universitet. Hans speciale er i studiet; Entomology og deres rolle i terrestriske økosystemer. Mads har tilsammen mere end syv års erfaring med formidling i anvendelse af naturen til novicer og natur-entusiaster. Mads har en dybdegående viden om plante- og dyreliv, hvilket gør ham ideél som innovator af metoder til dyrkning, anretning og tilberedning af råvarer. Samtidig underviser han på Yggdrasil Sancturary i vigtigheden af invertebrater som naturlige jord- og miljø berigende organismer.