Michael Havnstrup Bech

Senior HR-partner, Danske Bank A/S, Head Office Functions

“Jeg har levet på denne jord i 54 år – og i de første ca 40 år har jeg forbrugt med en glæde og med en selvfølge, og jeg har ikke stillet spørgsmål ved, hvorfra ”det forbrugte” er kommet, hvordan det er produceret, hvem der har produceret det, hvilke miljømæssige kompromiser, som produktionen har medført osv. I de seneste år er jeg – bl.a. gennem mit medlemskab af TÆNK – blevet mere og mere opmærksom på produktkvalitet, kemikalier i kosten, økologi, miljø og dermed bæredygtighed. Bæredygtigheden kommer også i spil i mit virke som HR-Partner, hvor jeg bl.a. har til opgave at støtte og rådgive ledere i deres måde at udøve ledelse på, så hverdagens indsats og samarbejde for dem og deres medarbejdere i bedste fald også er bæredygtig, og at opgaveløsningen og samarbejdet ikke bliver varigt og/eller uhensigtsmæssigt slidsomt. Så jeg er især optaget af, hvordan jeg og HR kan styrke ledelseskraften sådan at samvirket mellem mennesker på arbejdspladsen i videst muligt omfang opstår og forløber bæredygtigt – og måske sågar regenerativt.”

Om Michael

Michael har en uddannelse og professionel karriere som HR-leder og ledelsesinstruktør fra Flyvevåbnet, som siden er suppleret med efteruddannelser som Merkonom, Diplom i Ledelse, proceskonsulent og deltagelse på Copenhagen Coaching Center’s Masteruddannelse i Business Coaching, hvor også protreptik og coaching med afsæt i filosofi indgår. Michael er medforfatter til bogen ”Coaching i nyt Perspektiv” (2014).