Ole Pedersen

Tidligere forstander ved Den Frie Lærerskole

Jeg deltager i Det Regenerative Råd for at være med til at drøfte nye veje og handlemønstre i ledelse og udvikling af institutioner såvel som samfundet. Jeg har i mange arbejdet som leder og konsulent i de frie skoler, hvor mening, sammenhæng og fremtidsperspektiv for børn og unge – og dermed samfundet – betyder mere end profit, vækst og udbytning. Det regenerative mindset tilbyder nye koblinger af mangeartede problemstillinger, som jeg finder meget væsentligt at bringe i samspil på nye måder.

Om Ole

Ole er uddannet smed, lærer og Cand.Pæd.Pæd. Ole har siden 1984 arbejdet i de frie skoler som skoleleder, friskolekonsulent og senest som forstander ved Den frie Lærerskole, hvorfra han gik på pension i 2021.

Igennem årene har uddannelse af nye ledere haft et særligt fokus for Ole. Herudover har Ole taget dele af forskellige uddannelser og kurser med filosofiske orienteringer.

Ole befinder sig meget på vandet om sommeren og i skoven om vinteren.