Oleg Koefoed

Founder & aktionsfilosof, Growing Pathways 

”Vi har brug for at skabe rum, hvor vi kan dele og lære at bevæge os ind i et regenerativt paradigme, på tværs af discipliner og strategiske interesser samt til at invitere andre mennesker til at deltage i praktiske og lærende eksperimenter. Det vil jeg gerne bidrage til i Det Regenerative Råd.”

Om Oleg

Oleg har en Ph.d. i Kultur og Filosofi fra Roskilde Universitet og har siden 2001 været medstifter af tænketanke, netværk og virksomheder, der har bevæget sig i krydsfeltet mellem teknologi, kultur, steder og bæredygtighed. Siden 2016 har Oleg været leder af Growing Pathways og Pollination Academy, der har fokus på bynatur og ’regenerative placemaking’ samt tilknyttede processer for transformativ læring. Oleg er dertil rådgiver for diverse lokale, regionale og metaregionale organer omkring bæredygtig udvikling og samarbejde og er forfatter til ca. 30 artikler inden for samme krydsfelt.