Selskabet for regenerativ poetik

I dette selskab udforsker vi den regenerative digtning, nærmere bestemt sproget, formerne og virkemidlerne, etc.

Specielt hvad angår skabelse, betegnelser, åbninger og lukninger i og omkring diskurserne, litteraturen og fortællingerne; men også rollerne, karaktererne, vendingerne og ikke mindst de betydningsbærende komponenter (de såkaldte nodal-punkter).

Således interesserer vi os for den æstetik og det væsen som bebor og udtrykker regenerative processer og værens-mæssige aspekter så snart og så længe de vedrører en sproglig-gørelse heraf.

Som kontrapunkt

(læs: kunsten at kombinere selvstændige melodistemmer til en helhed) er vi (indtil videre) særligt optaget af følgende to spørgsmål:

1. Hvad kendetegner en poetik, når den er regenerativ … hvornår og hvorfor er poesi regenerativ, m.m.?

2. Hvad er det i, ved og omkring ’det regenerative’, som er … eller kan være poetisk; og hvornår indtræffer dette moment … samt hvor længe?

Kontakt selskabets formand

Kim Gørtz via: kgz@promentum.dk…hvis du vil være med, vide mere, etc.