Den Regenerative Epistemologi

Den Regenerative Epistemologi

Om erkendelse og indsigt i livets naturDet regenerative paradigme beror på en mængde af erfaringer, oplevelser og fornemmelser, der kalder på nogle epistemologiske spørgsmål med ambitionen om en produktiv videreførelse heraf.Den regenerative erfaringsophobning trækker...