Den Regenerative Psykologi

Den Regenerative Psykologi

Om den sjælelige genopbyggelseI bøger om ”det regenerative” er der en psykologi, som giver sig udtryk ved at være en art moraliserende over aspekter af det menneskelige anlæg.Den giver bud på, hvordan sjælelivet, i form af ændrede mindset og højnede bevidsthedsformer,...