Tanya Lindkvist

Programchef i Dansk Arkitektur Center (BLOX), bestyrelsesmedlem, naturterapeaut og yogainstruktør

“For at bidrage til den nødvendige regenerative omstilling – herunder at skabe forbindelse mellem mennesker og natur. Jeg er optaget af et regenerativt lederskab, der har fokus på at bidrage til bæredygtig bundlinje, organisationens trivsel og verden omkring os. Et lederskab med afsæt i naturens visdom, designprincipper, cirkularitet og cyklus. En øget bevidsthed om vores egen forbundethed og ønske om at give mere end vi tager. For mig handler det om at lytte til vores sanser, krop og sjæl og holde rum for vores indre og ydre cykliske natur. Det er en måde at være og lede på – en tilstand hvor vi skaber balance, pauser og plads til vores forbundethed med naturen. Det ønsker jeg at bidrage med i Det Regenerative Råd.”

Om Tanya

Tanya er cand.mag. i Moderne Kultur og kulturformidling, og har en bachelor i Filosofi fra KU. Hun er ligeledes uddannet naturterapeut og yogainstruktør. Tanya er en erfaren leder inden for kulturbranchen. Hun arbejder med ledelse i krydsfeltet mellem arkitektur, kunst og regenerativ tænkning. Hun har de seneste 15 år arbejdet med organisationsudvikling, forandringsledelse, strategiimplementering og forretningsudvikling – pt. som programchef i Dansk Arkitektur Center. Tanya har erfaring med rådgivning og strategiske partnerskaber med kommuner, ministerier, stat, fonde mm. Hun har udgivet en række publikationer, artikler og kataloger om arkitektur, kunst, bæredygtighed, kulturformidling, didaktik, samt børn og unge med særligt fokus på at stimulere til engagement og læring gennem aktiv deltagelse og inddragelse af menneskets egne ressourcer. Hun holder foredrag om en række emner, bl.a. regenerativ ledelse, regenerativ arkitektur og byudvikling, kulturens potentialer i den globale urbanisering og biodiversitetskrise. Derudover er hun aktivt bestyrelsesmedlem.