Thomas Harboe

Programleder & chefkonsulent, SDU

”Jeg er brændende optaget af uddannelser og uddannelsesledelse. Begge er stærkt præget af politiske og strategiske dagsordener, som kan være svære at navigere mellem. I mine øjne er der dog en dagsorden, der overskygger alle andre, nemlig at vi skal tænke langt mere på den verden, vi efterlader til kommende generationer. Derfor vil jeg godt arbejde for at få det regenerative tankesæt mere ind i uddannelserne og uddannelsesledelse, og derfor er jeg med i Det Regenerative Råd.”  

Om Thomas

Thomas har en Ph.d. i Educational Leadership and Administration fra Syddansk Universitet og har 25 års erfaring med udvikling af uddannelse og pædagogik. Han er forfatter til et række bøger og artikler inden for metode, pædagogik og ledelse og er i dag programleder for et nationalt ledelsesprogram for uddannelsesledere ved alle otte danske universiteter. Dette arbejde rummer også en række internationale samarbejder, herunder bestyrelsesarbejde i European Higher Education Society.