Tina Gliese

Founder & partner i Center for Regenerativ Ledelse

“Jeg er en del af Det Regenerative Råd, da vi har brug for at få skabt et mycelium af mennesker, hvor vi kan give og modtage viden, støtte og inspirere hinanden, så vi sammen kan vokse det regenerative paradigme stort og stærkt i Danmark.

Jeg vil gerne inspireres af andre, som er optagede af det regenerative paradigme, og jeg vil gerne bidrage med min egen forståelse og erfaringer inden for feltet. Noget af det som jeg ønsker at bidrage med er hvorfor oplevet naturforbindelse, naturforståelse (naturens principper og læring om levende systemer) samt nærværs-praksisser er væsentlige elementer i det regenerative paradigme og erfaring med, hvordan vi kan facilitere det.”

Om Tina

Tina har initieret, iværksat, ledet og faciliteret bæredygtige projekter og forandringsprocesser igennem 15 år. Hun har derudover 20 års erfaring med meditation og mindfulness. Hun er specialiseret i at designe og lede bæredygtige (samskabelses)processer med mange forskellige aktørtyper, som genererer indsigt og motiverer til bæredygtig og regenerativ handling. Tina er daglig leder af Center for Regenerativ Ledelse, som bl.a. udbyder uddannelsen ’Den Regenerative Leder’ og skræddersyede forløb for ledere og virksomheder i regenerativ ledelse. Hun er uddannet miljøplanlægger fra RUC (Cand.techn.soc), facilitator samt instruktør i Naturterapeutisk Mindfulness.