Marianne Sarpemyr Hou

“In-between-job” leder, senest Sektionschef hos ATP

“Jeg har en tillid til, at en god leder er den person, der bidrager til, at god ledelse udfolder sig der hvor den både kan og skal. Jeg inspireres af regenerativ ledelse som den ledestjerne og det paradigme, der i fremtiden skaber fundamentet for denne tillidsfulde, modige og være-dygtig ledelse. Med deltagelse i Regenerativ Råd ønsker jeg at diskutere og bidrage til hvorledes vi ved dialog og i fællesskab realiserer dette.

Jeg har et positivt livssyn og fyldes af begejstring når vi udvikler os i fællesskab og får noget til at blomstre.”

Om Marianne

Marianne har mere end 25 års erfaring i stort set alle former for ledelsesroller inden for IT, i det private, både i Danmark og internationalt. Hun har særlig erfaring indenfor program-og projektledelse, ledelse af specialister/fagligt stærke profiler samt strategi implementeringer. Hun har selv praktiseret ”utraditionelle” ledelses- og kompetence udviklingsforløb, ageret mentor for nye ledere. Derudover udøvet en ledelsespraksis som ligger tæt op ad og bidrager til tankegangen i regenerativ ledelse. I 2023 tog hun en 3 måneders orlov fra sit lederjob for at skabe sig et nyt ståsted i livet, både arbejdsmæssigt og privat. Dette er hun ved at skrive en bog om. Derudover etablerede hun i 2021 en blog omkring ledelse ”Ledetanken”.

Marianne er uddannet Msc. Export Engineering, og har en bestyrelsesuddannelse ved CBS.  

Hun får energi af og værdsætter at tilbringe tid i naturen. Derfor er hun en habil vinterbader, løber, vandrer og står på ski